Poradnia psychologiczna w naszym ośrodku oferuje szeroki zakres działań i konsultacji psychologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 • Diagnostyka psychologiczna. Ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 2 miesiąca życia, diagnoza funkcjonowania intelektualnego oraz społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

 • Konsultacje indywidualne oraz indywidualna terapia dzieci i młodzieży. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży doświadczających konfliktów oraz trudności w relacjach z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, trudności i problemów w nauce szkolnej, zachowań o charakterze impulsywnym i trudności w ich kontrolowaniu, zaburzeń w zakresie prawidłowego odżywiania się, zaburzeń nastroju. W przypadku dzieci młodszych jest to oferta skierowana do dzieci, które przejawiają takie problemy, jak lękliwość lub agresywność, w tym autoagresywność, zaburzenia snu czy zaburzenia jedzenia, trudności w osiągnięciu kontroli nad czynnościami wydalniczymi, niezdolność do bawienia się.

 • Konsultacje rodzinne oraz systemowa terapia rodzin. Oferta skierowana do rodzin z dziećmi lub młodzieżą w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna). Oferta kierowana jest do rodzin pozostających w kryzysie, doświadczających trudności i problemów, ale również do rodzin, które chcą pracować nad zmianą jakości swojego codziennego funkcjonowania, rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków – zmianą sposobów komunikacji, strategii rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, nowymi, sposobów nazywania oraz wyrażania emocji i uczuć, wzajemnych oczekiwań.

 • Porady i wsparcie. Oferta skierowana do rodziców, ale także innych opiekunów (pedagogów/wychowawców) dzieci i młodzieży, której głównym celem jest doraźna, bieżąca pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z przyczyn o charakterze zewnętrznym. Głównym celem jest uzyskanie wsparcia w rozwiązaniu trudnej życiowej sytuacji, otrzymanie wskazówek co do możliwych form działania, znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań.

 • Psychoedukacja. Oferta skierowana do rodziców, ale także innych opiekunów (pedagogów/wychowawców) dzieci i młodzieży objętych specjalistyczną opieką psychiatryczną. Głównym celem jest wyposażenie uczestników w podstawowe informacje dotyczące rozpoznanej choroby lub zaburzenia, rozumienia znaczenia objawów oraz ich wpływu na jakość funkcjonowania psychospołecznego danej osoby, a także nauki sposobów radzenia sobie w kontekście codziennego funkcjonowania.

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci pozostających pod specjalistyczną opieką neurologiczną oraz rehabilitacyjną – niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniaków, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dzieci doświadczających innych trudności rozwojowych. Głównym celem jest wymiana, w bezpiecznych warunkach, doświadczeń w byciu rodzicem dziecka przedwcześnie urodzonego, dziecka chorego, dziecka zdrowiejącego.

 • Grupa edukacyjno–rozwojowa dla dzieci i młodzieży. Przeznaczona dla dzieci i młodzieży szkolnej. Głównym celem pozostaje nauka sposobów i strategii nawiązywania oraz podtrzymywania relacji interpersonalnych, przede wszystkim rówieśniczych; bezpiecznego, niezagrażającego sposobu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresującymi, obciążającymi emocjonalnie; wyrażania uczuć, potrzeb, pragnień; jak również wymiana, w bezpiecznych warunkach, codziennych doświadczeń w byciu dzieckiem, nastolatkiem.

 
Drodzy Rodzice!
 
Jeśli tylko:

 • nie jesteście pewni czy Wasze dziecko prawidłowo się rozwija
 • nie jesteście pewni czy rozumiecie zachowanie swojego dziecka
 • martwicie się o swojego przedszkolaka
 • Wasze dziecko nie chce zostawać w przedszkolu
 • Wasze dziecko boi się chodzić do podstawówki
 • Wasze dziecko nie chce się uczyć
 • Wasze dziecko izoluje się od innych
 • zastanawiacie się jak pomóc swojemu dorastającemu dziecku
 • tracicie kontakt ze swoim dorastającym dzieckiem
 • chcielibyście lepiej radzić sobie jako rodzice i partnerzy w wychowaniu Waszego dziecka
 • jesteście w separacji lub rozwodzicie się
 • wasza rodzina przeżywa nowe lub trudne momenty?


zgłoście się do Poradni Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
– do specjalisty
psychologa dziecięco–młodzieżowego.
 

 

 

Powrót

Ogłoszenia

Poradnia metaboliczna - usługi dietetyczne

Poradnia metaboliczna - usługi dietetyczne

Oferujemy Państwu opiekę dietetyka/psychodietetyka nad każdym etapie terapii dietetycznej

Rola dietetyka w odchudzaniu jest niezwykle istotna, ponieważ przekazywanie wiedzy żywieniowej pacjentom  to pierwszy krok do zmiany ich nawyków żywieniowych.

Więcej…
Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna w naszym ośrodku oferuje szeroki zakres działań i konsultacji psychologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Więcej…
Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Medycyna sportowa jest dziedziną medycyny nakierowaną na osiągniecie maksymalnego zdrowia i wysokiej kondycji przez osoby uprawiające sport wyczynowo, a także na leczenie kontuzji spowodowanych uprawianiem sportu.
 
Medycyna sportowa opiera się na wszystkich osiągnięciach współczesnej medycyny teoretycznej i klinicznej w tym także medycyny naturalnej. Konsultacji udzielają specjaliści medycyny sportowej.
Więcej…
Treningi EEG Biofeedback

Treningi EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest metodą terapii opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Więcej…

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X