Przejdź do treści

Ośrodek Dzienny - informacje

OŚRODEK DZIENNY DLA DZIECI jest komórką realizującą kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale.

Opiekę nad dziećmi sprawują specjaliści z zakresu:

  • Fizjoterapii: tech. Małgorzata Borowska (specjalista NDT Bobath), mgr Alicja Filipiak, mgr Kamila Kotula, tech. Katarzyna Lemirowska, mgr Aleksandra Procek, mgr Maria Węgrzyn
  • Psycholodzy: dr n. med. Anna Cieślukowska, mgr Sylwia Wdowiak
  • Logopeda: mgr Małgorzata Teodorowicz-Wycisk
  • Pedagodzy: mgr Edyta Hmielorz, lic. Katarzyna Piecyk, mgr Sylwia Rogula
  • Neurolog dziecięcy i pediatra: lek. Urszula Raczyńska
  • Terapeuta zajęciowy: lic. Katarzyna Piecyk, Martyna Seget

Ideą działania Ośrodka Dziennego dla Dzieci jest zapewnienie podopiecznym wielozakresowej pomocy dostosowanej do indywidualnej ścieżki terapii. Pacjenci są kwalifikowani przez lekarza i kierowani do wybranych, dostosowanych do ich potrzeb, specjalistów. Dzięki zespołowej pracy nad pacjentem można uzyskać maksymalne efekty terapii dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. W zależności od wieku dziecka w ciągu jednego dnia udzielane są mu porady u jednego, dwóch lub trzech specjalistów. Pacjenci przebywają w Ośrodku w godzinach wizyt, po czym mogą kontynuować udział w codziennych zajęciach np. w szkole lub przedszkolu. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach. Usługi w Ośrodku realizowane są dla pacjentów z zaburzeniami wieku rozwojowego od 0 do 18 roku życia, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (osoby upośledzone w stopniu głębokim) aż do ukończenia 25 roku życia. Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego może wystawić:

  • lekarz z oddziału lub poradni: neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
  • lekarz POZ

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Dokładamy wszelkich starań by udzielić Ci niezbędnej pomocy medycznej z zakresu naszego działania.
Rejestracja - NZOZ Neuro-Med

Już teraz umów się na wizytę!

Rejestracja telefoniczna, lub osobista, od 8:00 do 19:00. Zapisy odbywają się na konkretne godziny.

Odwiedź Nas na:

Szanowni Pacjenci


PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI MAJĄ PACJENCI NA TERENIE ZAKŁADU.

Godziny przyjęć mogą ulec zmianie, z powodów medycznych lekarz może przesunąć kolejność przyjęć.

Za niedogodności przepraszamy,

Zespół NEURO-MED