Specjalista psycholog: mgr Janusz Kuraś, dr n. med. Anna Cieślukowska

Poradnia zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania i emocji oraz trudności rozwojowych i wychowawczych u dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat oraz problemów rodzinnych. Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie zaburzeń emocjonalnych, zachowania, odżywiania, zaburzeń pourazowych i adaptacyjnych, ADHD oraz kryzysów rozowjowych, trudności społecznych i wychowawczych.47-400 Racibórz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a
tel.: +48 32 414 96 93 - 95
 • Diagnostyka psychologiczna. Ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 2 miesiąca życia, diagnoza funkcjonowania intelektualnego oraz społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

 • Konsultacje indywidualne oraz indywidualna terapia dzieci i młodzieży. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży doświadczających konfliktów oraz trudności w relacjach z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, trudności i problemów w nauce szkolnej, zachowań o charakterze impulsywnym i trudności w ich kontrolowaniu, zaburzeń w zakresie prawidłowego odżywiania się, zaburzeń nastroju. W przypadku dzieci młodszych jest to oferta skierowana do dzieci, które przejawiają takie problemy, jak lękliwość lub agresywność, w tym autoagresywność, zaburzenia snu czy zaburzenia jedzenia, trudności w osiągnięciu kontroli nad czynnościami wydalniczymi, niezdolność do bawienia się.

 • Konsultacje rodzinne oraz systemowa terapia rodzin. Oferta skierowana do rodzin z dziećmi lub młodzieżą w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna). Oferta kierowana jest do rodzin pozostających w kryzysie, doświadczających trudności i problemów, ale również do rodzin, które chcą pracować nad zmianą jakości swojego codziennego funkcjonowania, rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków – zmianą sposobów komunikacji, strategii rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, nowymi, sposobów nazywania oraz wyrażania emocji i uczuć, wzajemnych oczekiwań.

 • Porady i wsparcie. Oferta skierowana do rodziców, ale także innych opiekunów (pedagogów/wychowawców) dzieci i młodzieży, której głównym celem jest doraźna, bieżąca pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z przyczyn o charakterze zewnętrznym. Głównym celem jest uzyskanie wsparcia w rozwiązaniu trudnej życiowej sytuacji, otrzymanie wskazówek co do możliwych form działania, znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań.

 • Psychoedukacja. Oferta skierowana do rodziców, ale także innych opiekunów (pedagogów/wychowawców) dzieci i młodzieży objętych specjalistyczną opieką psychiatryczną. Głównym celem jest wyposażenie uczestników w podstawowe informacje dotyczące rozpoznanej choroby lub zaburzenia, rozumienia znaczenia objawów oraz ich wpływu na jakość funkcjonowania psychospołecznego danej osoby, a także nauki sposobów radzenia sobie w kontekście codziennego funkcjonowania.

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci pozostających pod specjalistyczną opieką neurologiczną oraz rehabilitacyjną – niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniaków, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dzieci doświadczających innych trudności rozwojowych. Głównym celem jest wymiana, w bezpiecznych warunkach, doświadczeń w byciu rodzicem dziecka przedwcześnie urodzonego, dziecka chorego, dziecka zdrowiejącego.

 • Grupa edukacyjno–rozwojowa dla dzieci i młodzieży. Przeznaczona dla dzieci i młodzieży szkolnej. Głównym celem pozostaje nauka sposobów i strategii nawiązywania oraz podtrzymywania relacji interpersonalnych, przede wszystkim rówieśniczych; bezpiecznego, niezagrażającego sposobu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresującymi, obciążającymi emocjonalnie; wyrażania uczuć, potrzeb, pragnień; jak również wymiana, w bezpiecznych warunkach, codziennych doświadczeń w byciu dzieckiem, nastolatkiem.

 
Drodzy Rodzice!
 
Jeśli tylko:

 • nie jesteście pewni czy Wasze dziecko prawidłowo się rozwija
 • nie jesteście pewni czy rozumiecie zachowanie swojego dziecka
 • martwicie się o swojego przedszkolaka
 • Wasze dziecko nie chce zostawać w przedszkolu
 • Wasze dziecko boi się chodzić do podstawówki
 • Wasze dziecko nie chce się uczyć
 • Wasze dziecko izoluje się od innych
 • zastanawiacie się jak pomóc swojemu dorastającemu dziecku
 • tracicie kontakt ze swoim dorastającym dzieckiem
 • chcielibyście lepiej radzić sobie jako rodzice i partnerzy w wychowaniu Waszego dziecka
 • jesteście w separacji lub rozwodzicie się
 • wasza rodzina przeżywa nowe lub trudne momenty?


zgłoście się do Poradni Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
– do specjalisty
psychologa dziecięco–młodzieżowego.
 

 

 

Powrót

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X