Przejdź do treści

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

psycholodzy: dr n. med. Anna Cieślukowska, mgr Sylwia Wdowiak

Poradnia zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania i emocji oraz trudności rozwojowych i wychowawczych u dzieci i młodzieży w wieku 0 – 18 lat oraz problemów rodzinnych. Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie zaburzeń emocjonalnych, zachowania, odżywiania, zaburzeń pourazowych i adaptacyjnych, ADHD oraz kryzysów rozowjowych, trudności społecznych i wychowawczych.

  • Diagnostyka psychologiczna. Ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 2 miesiąca życia, diagnoza funkcjonowania intelektualnego oraz społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
  • Konsultacje indywidualne oraz indywidualna terapia dzieci i młodzieży. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży doświadczających konfliktów oraz trudności w relacjach z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, trudności i problemów w nauce szkolnej, zachowań o charakterze impulsywnym i trudności w ich kontrolowaniu, zaburzeń w zakresie prawidłowego odżywiania się, zaburzeń nastroju. W przypadku dzieci młodszych jest to oferta skierowana do dzieci, które przejawiają takie problemy, jak lękliwość lub agresywność, w tym autoagresywność, zaburzenia snu czy zaburzenia jedzenia, trudności w osiągnięciu kontroli nad czynnościami wydalniczymi, niezdolność do bawienia się.
  • Konsultacje rodzinne oraz systemowa terapia rodzin. Oferta skierowana do rodzin z dziećmi lub młodzieżą w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna). Oferta kierowana jest do rodzin pozostających w kryzysie, doświadczających trudności i problemów, ale również do rodzin, które chcą pracować nad zmianą jakości swojego codziennego funkcjonowania, rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków – zmianą sposobów komunikacji, strategii rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, nowymi, sposobów nazywania oraz wyrażania emocji i uczuć, wzajemnych oczekiwań.
  • Porady i wsparcie. Oferta skierowana do rodziców, ale także innych opiekunów (pedagogów/wychowawców) dzieci i młodzieży, której głównym celem jest doraźna, bieżąca pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z przyczyn o charakterze zewnętrznym. Głównym celem jest uzyskanie wsparcia w rozwiązaniu trudnej życiowej sytuacji, otrzymanie wskazówek co do możliwych form działania, znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań.
  • Psychoedukacja. Oferta skierowana do rodziców, ale także innych opiekunów (pedagogów/wychowawców) dzieci i młodzieży objętych specjalistyczną opieką psychiatryczną. Głównym celem jest wyposażenie uczestników w podstawowe informacje dotyczące rozpoznanej choroby lub zaburzenia, rozumienia znaczenia objawów oraz ich wpływu na jakość funkcjonowania psychospołecznego danej osoby, a także nauki sposobów radzenia sobie w kontekście codziennego funkcjonowania.
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci pozostających pod specjalistyczną opieką neurologiczną oraz rehabilitacyjną – niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniaków, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dzieci doświadczających innych trudności rozwojowych. Głównym celem jest wymiana, w bezpiecznych warunkach, doświadczeń w byciu rodzicem dziecka przedwcześnie urodzonego, dziecka chorego, dziecka zdrowiejącego.
  • Grupa edukacyjno–rozwojowa dla dzieci i młodzieży. Przeznaczona dla dzieci i młodzieży szkolnej. Głównym celem pozostaje nauka sposobów i strategii nawiązywania oraz podtrzymywania relacji interpersonalnych, przede wszystkim rówieśniczych; bezpiecznego, niezagrażającego sposobu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresującymi, obciążającymi emocjonalnie; wyrażania uczuć, potrzeb, pragnień; jak również wymiana, w bezpiecznych warunkach, codziennych doświadczeń w byciu dzieckiem, nastolatkiem.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Dokładamy wszelkich starań by udzielić Ci niezbędnej pomocy medycznej z zakresu naszego działania.

Drodzy Rodzice!

Jeśli:
• nie jesteście pewni czy Wasze dziecko prawidłowo się rozwija
• nie jesteście pewni czy rozumiecie zachowanie swojego dziecka
• martwicie się o swojego przedszkolaka
• Wasze dziecko nie chce zostawać w przedszkolu
• Wasze dziecko boi się chodzić do podstawówki
• Wasze dziecko nie chce się uczyć
• Wasze dziecko izoluje się od innych
• zastanawiacie się jak pomóc swojemu dorastającemu dziecku
• tracicie kontakt ze swoim dorastającym dzieckiem
• chcielibyście lepiej radzić sobie jako rodzice i partnerzy w wychowaniu Waszego dziecka
• jesteście w separacji lub rozwodzicie się
• wasza rodzina przeżywa nowe lub trudne momenty?

Zgłoście się do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Rejestracja - NZOZ Neuro-Med

Już teraz umów się na wizytę!

Rejestracja telefoniczna, lub osobista, od 8:00 do 19:00. Zapisy odbywają się na konkretne godziny.

Odwiedź Nas na:

Szanowni Pacjenci


PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI MAJĄ PACJENCI NA TERENIE ZAKŁADU.

Godziny przyjęć mogą ulec zmianie, z powodów medycznych lekarz może przesunąć kolejność przyjęć.

Za niedogodności przepraszamy,

Zespół NEURO-MED