Przejdź do treści

Fizjoterapia dla Dorosłych

mgr Alicja Filipiak, mgr Karolina Goworko, mgr Michał Kotula, mgr Paulina Malec-Kołaczek, mgr Maria Węgrzyn, mgr Edyta Szymańska.

Usługi wykonywane w ramach umowy z NFZ na fizjoterapię ambulatoryjną oraz komercyjnie.

Szanowni Pacjenci,

w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną i zalecenia dla świadczeniodawców
dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz stanowiskiem Krajowej Izby
Fizjoterapeutów przygotowaliśmy szereg procedur umożliwiających bezpieczne
przyjmowanie pacjentów w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Chcieliśmy
Państwu przestawić informacje dotyczące zasad udzielania fizjoterapii w tym
szczególnym czasie:

¾    Rejestracja odbywa się w głównym holu, kolejno przejście na rehabilitację przez parking (wejście obok sali gimnastycznej), przejście przez budynek zostaje zamknięte do odwołania;

¾    Pacjenta obowiązuje maseczka i dezynfekcja dłoni;

¾    Prosimy maksymalnie zminimalizować ilość przynoszonych rzeczy na teren
obiektu;

¾    Pacjent powinien przybyć na rehabilitacje w stroju treningowym, prosimy
przyjeżdżać transportem indywidualnym;

¾    Przed rozpoczęciem pracy z pacjentem przeprowadzana jest ankieta medyczna
oraz może być przeprowadzony pomiar temperatury – rehabilitant po
przeprowadzonej ankiecie lub badaniu może odmówić wykonania usługi, a także
jest zobowiązany powiadomić stosowne organy o zaistniałej sytuacji;

¾    Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną fizjoterapeuta
może zmienić część zaplanowanych zabiegów w celu zapewnienia bezpieczeństwa
epidemiologicznego;

¾    Prosimy stosować się do ustalonych godzin wizyty;

¾    Pacjent wchodzi na zabiegi na prośbę fizjoterapeuty, każde pomieszczenie po wizytach jest odpowiednio wietrzone, a przedmioty i powierzchnie mające styczność z poprzednim pacjentem dezynfekowane;

¾    W ciągu dnia zmniejszamy ilość przyjmowanych pacjentów celem zachowania
procedur związanych z wietrzeniem i dezynfekcją powierzchni;

¾    W rejestracji prosimy zachować 1,5 metrowy odstęp od innych pacjentów, a
podczas oczekiwania na fizjoterapię 2 metry odstępu;

¾    Obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni przed rozpoczęciem rehabilitacji;

¾  Pacjenci na kwarantannie nie będą przyjmowani, prosimy o poinformowanie telefonicznie lub mailowo rejestracji w celu przesunięcia
wizyty. Ponadto zaleca się, aby pacjenci po przebyciu infekcji nie rozpoczynali/kontynuowali rehabilitacji przez minimum 10 dni od ustąpienia infekcji – więcej informacji na ten temat: https://kif.info.pl/file/2020/10/Wytyczne-dla-fizjoterapeuty-do-powrotu-do-pracy-i-dla-pacjenta_4.11.pdf;

¾    Należy każdorazowo stosować się poleceń fizjoterapeuty;

Nasi fizjoterapeuci to kadra świetnie wykształconych specjalistów z doświadczeniem, którzy dostosowują terapię do indywidualnych potrzeb. Pierwsza wizyta to zawsze dokładny wywiad fizjoterapeutyczny umożliwiający określenie przeciwskazań i zleceń. Wszyscy nasi fizjoterapeuci to osoby z aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Kontakt

Terapie stosowane w NZOZ NEURO-MED:

Terapia kinesiology taping wykorzystuje sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu uruchomienia możliwości kompensacyjnych organizmu. Dzięki elastyczności taśmy każdy pacjent może nieskrępowanie poruszać się i wykonywać swobodnie wszystkie czynności dnia codziennego. Ciężar i grubość plastra zbliżone są do parametrów skóry. Nie zawiera leków ani latexu, jest odporny na działanie wody (daje możliwość kąpieli), umożliwia przepływ powietrza. Kinesiology Taping jest dobrze akceptowany przez pacjentów, działa zgodnie z funkcjami organizmu,24 godziny na dobę.

Terapia przeciwobrzękowa to manualny drenaż limfatyczny jest to rodzaj masażu mającego za zadanie odprowadzenie nadmiaru chłonki zalegającej na skutek wrodzonej wady lub nabytego uszkodzenia układu limfatycznego. Jedną z najczęstszych przyczyn powstania obrzęków jest choroba nowotworowa podczas której często dochodzi do uszkodzenia lub usunięcia węzłów chłonnych. Celem terapii przeciwobrzękowej jest maksymalna redukcja obrzęku poprzez manualny drenaż limfatyczny wspierany kompresjoterapią w postaci bandażowania i zaopatrzenia przeciwobrzękowego.

Fizykoterapia to dział fizjoterapii, w którym do celów profilaktycznych i leczniczych wykorzystuje się czynniki fizykalne, czyli wszystkie naturalne bądź wytwarzane sztucznie w urządzeniach mechanicznych rodzaje energii. Zabiegi fizykoterapeutyczne mają na celu usuwanie objawów chorobowych, hamowanie postępu choroby, likwidację stanów zapalnych oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Odpowiednio dobrana dawka i czas terapii gwarantują skuteczność terapii.
W naszej ofercie dysponujemy zabiegami, które znajdują zastosowanie w zwalczaniu dolegliwości bólowych towarzyszących różnym schorzeniom.

Laser to zabieg, w którym wykorzystuje się właściwości skupionej wiązki światła do wspomagania leczenia m .in. dolegliwości bólowych, infekcji skórnych czy problemów z krążeniem krwi. Zabieg ten ma silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz antyalergiczne. Korzystnie wpływa na procesy regeneracji komórkowej i przyśpiesza procesy leczenia. W naszej ofercie dysponujemy zabiegami, które znajdują zastosowanie w zwalczaniu dolegliwości bólowych towarzyszących różnym schorzeniom.

Pole magnetyczne od innych zabiegów fizykalnych odróżnia przenikanie przez wszystkie struktury ustroju. Pole magnetyczne ma dobroczynny wpływ na organizm człowieka:

• pobudza procesy regeneracji tkankowej
• przyśpiesza rozwój krążenia obocznego
• skraca czas gojenia zmian skórnych
• przyśpiesza zrost kostny
• przyśpiesza resorpcję krwiaków i obrzęków pourazowych
• działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie

Ultradźwięki to drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej słyszalność ucha ludzkiego, które wykazują korzystny wpływ na organizm wyraża się:

• działaniem przeciwbólowym
• zmniejszeniem napięcia mięśniowego
• rozszerzeniem naczyń krwionośnych
• działaniem przeciwzapalnie

Elektroterapia jest obszerną dziedziną fizjoterapii, w której w celach leczniczych wykorzystuje się prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Dzięki tej terapii można poprawić ukrwienie, zmniejszyć dolegliwości bólowe, obniżyć napięcie mięśniowe oraz przyśpieszyć redukcję obrzęków.
W naszej placówce wykonujemy takie zabiegi jak:

• Tens
• Galwanizacja
• Prądy diadynamiczne
• Prądy Interferencyjne
• Prądy Kotza
• Prądy Traberta
• Jonoforeza
• Elektrostymulacje

Sollux jest to zabieg cieplny zaliczany do światłolecznictwa, często stosowany w celu rozgrzania tkanek przed przystąpieniem do dalszej terapii (masażu czy jonoforezy). Promieniowanie podczerwone wykazuje korzystny wpływ na organizm powodując:

• rozszerzenia naczyń włosowatych skóry
• zmniejszenie napięcia mięśni
• ulega podwyższeniu próg odczuwania bólu
• wzrasta tempo przemiany materii
• pobudzenie receptorów cieplnych skóry
• działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie

Metoda McKenziego jest aktualnie najlepiej udokumentowaną metodą rehabilitacyjnego leczenia bóli kręgosłupa i rwy kulszowej. Polega na zdiagnozowaniu i leczeniu pacjenta z bólem kręgosłupa. System ten opiera się na znajomości wzorców bólowych kręgosłupa i analizie zachowania się objawów w wywiadzie oraz podczas badania. Istotą metody jest samodzielność pacjenta, to aby sam pacjent mógł zapobiegać następnym epizodom bólu kręgosłupa, a w przypadku wystąpienia dolegliwości wiedział co robić, aby ograniczyć lub wyeliminować ból.
Ćwiczenia wg zasad McKenziego zostały opracowane, aby zmienić układ w dysku i całym segmencie ruchowym kręgosłupa. W czasie ich wykonywania pacjent zauważa zmiany w lokalizacji i intensywności bólu. Te ćwiczenia służą wyleczeniu przyczyny dolegliwości oraz przeciwdziałają nawrotowi choroby.

Cele leczenia pacjentów z bólami kręgosłupa:
• szybka eliminacja bólu i objawów neurologicznych
• zmniejszenie ryzyka nawrotów zespołów bólowych kręgosłupa
• ograniczenie dolegliwości w czasie następnych epizodów.

Każdy pacjent z bólem kręgosłupa lub rwą kulszową powinien przejść cykl diagnozowania i leczenia wg McKenziego, gdyż w ten sposób ogromnie zwiększa swoją szansę na wyleczenie. Postępowanie takie powinno być wdrożone także przed planowaną operacją.

Terapia Manualna OMT Kaltenborn-Evjenth to wąska specjalizacja w fizjoterapii ukierunkowana na badanie i leczenie układu stawowo-nerwowo-mięśniowego. Jest to obecnie jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie fizjoterapeutyczny system leczniczy. Metoda ta skierowana jest do pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu, a więc z bólem, przykurczem i niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa. Terapeuta na podstawie zlecenia lekarskiego oraz szczegółowego badania dokonuje oceny biomechanicznej oraz funkcjonalnej pacjenta. Określa czy dysfunkcje narządu ruchu będą wynikiem przeciążenia, urazów, mikrourazów bądź zapalenia. Przeprowadza szczegółową analizę dolegliwości bólowych. Dysfunkcja może dotyczyć stawu, nerwu lub mięśnia albo wszystkich tych tkanek jednocześnie. Wynik całego badania warunkuje podjęcie odpowiedniego leczenia. W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się różne sposoby terapii. Inne techniki będą stosowane w przypadku leczenia nerwu, inne w przypadku leczenia mięśni, jeszcze inne w przypadku leczenia stawów. Zasadniczo we wszystkich rodzajach technik unika się bólu. Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości.

Terapia IBITA Bobath powstała w latach 40. XX wieku, od tego czasu jest poddawana modyfikacjom i uaktualnieniom. Metoda ta jest zalecana dla pacjentów z uszkodzeniami struktur Ośrodkowego Układu Nerwowego w celu doprowadzenia pacjenta do maksymalnej samodzielności w granicach jego możliwości. Założeniami tej metody jest stosowanie technik postępowania obniżających wysokie napięcie mięśniowe lub podwyższających zbyt niskie napięcie, hamowanie odruchów patologicznych, umożliwienie ruchu jak najbardziej zbliżonego do fizjologii oraz przeniesienie nabytych umiejętności na codzienne funkcjonowanie. Pacjent podczas terapii jest aktywny, a pomoc terapeuty jest dostosowana tak, aby nie powodować stresu i umożliwić wykorzystanie potencjału pacjenta.

Metoda PNF to skrócona nazwa proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania ruchu. Jest to metoda kompleksowej kinezyterapii oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w tracie życia człowieka. Podstawowym celem tej metody jest paca nad funkcjami stawów i mięśni. Terapia PNF polega na wykorzystaniu sprawnych obszarów ciała w celu aktywacji obszarów słabszych. Ruch odbywa się w trzech płaszczyznach zmuszając do zaangażowania maksymalnej ilości włókien mięśniowych.
Rejestracja - NZOZ Neuro-Med

Już teraz umów się na wizytę!

Rejestracja telefoniczna, lub osobista, od 8:00 do 19:00. Zapisy odbywają się na konkretne godziny.

Odwiedź Nas na:

Szanowni Pacjenci

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI NOSZENIA MASECZEK ZASŁANIAJĄCYCH NOS I USTA NA TERENIE OBIEKTU, PACJENCI BEZ MASECZEK NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI. PROSIMY O DEZYNFEKCJĘ DŁONI PO WEJŚCIU DO PRZYCHODNI.

PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI MAJĄ PACJENCI NA TERENIE ZAKŁADU.

Za niedogodności przepraszamy,

Zespół NEURO-MED