Rejestracja

NZOZ Neuro-Med

Formularz rejestracyjny

Leave this field blank
 • Ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy
Konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania do Poradni terminie 14 dni – pocztą lub osobiście. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku niedostarczenia skierowania pacjent zostanie wykreślony z kolejki oczekujących.
Przeciągnij plik tutaj lub wybierz
Uploading… (0%)

Oops. A file with this name has already been uploaded.

Ten typ pliku jest niedozwolony.

Rozmiar tego pliku jest za duży

 • Wybierz poradnię
 • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci - NFZ i WP
 • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci - NFZ i WP
 • Poradnia Kardiologiczna - WP
 • Dział Fizjoterapii - NFZ i WP
 • Fizjoterapia Dzieci - NFZ i WP
 • Ośrodek Dzienny dla Dzieci - NFZ
 • Poradnia Logopedyczna - NFZ i WP
 • Poradnia Wad Postawy - NFZ i WP
 • Poradnia Rehabilitacyjna - NFZ i WP
 • Poradnia Medycyny Sportowej - NFZ i WP
 • Poradnia Preluksacyjna - WP
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego - WP
 • Poradnia Metaboliczna Usługi Dietetyczna - WP
 • Nic nie znaleziono