Przejdź do treści

Fizjoterapia Dzieci

tech. Małgorzata Borowska (specjalista NDT Bobath), mgr Alicja Filipiak, mgr Kaja Jurkiewicz, mgr Kamila Kotula, mgr Paulina Malec-Kołaczek (skoliozy), mgr Aleksandra Procek, mgr Maria Węgrzyn

Usługi wykonywane w ramach umowy z NFZ na fizjoterapię ambulatoryjną i rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym oraz komercyjnie.

Szanowni Opiekunowie małych Pacjentów,

w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną i zalecenia dla świadczeniodawców
dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz stanowiskiem
Krajowej Izby Fizjoterapeutów przygotowaliśmy szereg procedur umożliwiających
bezpieczne przyjmowanie pacjentów w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
Chcieliśmy Państwu przestawić informacje dotyczące zasad udzielania
fizjoterapii dzieciom w tym szczególnym czasie:

¾    Na jedno dziecko może przypadać maksymalnie 1 opiekun, opiekuna obowiązuje maseczka i dezynfekcja dłoni;

¾    Pacjent ma obowiązek przebywać na fizjoterapii w maseczce, chyba że przepisy stanowią inaczej;

¾    Pacjent (o ile stan zdrowia i wiek pozwala) ma obowiązek zdezynfekować
ręce;

¾    Prosimy stosować się dokładnie do wyznaczonych godzin fizjoterapii;

¾    Personel po każdym pacjencie dezynfekuje wszystkie przedmioty i
powierzchnie, z którymi pacjent miał styczność, w związku z tym prosimy wchodzić
do pomieszczeń zgodnie z godziną rozpoczęcia i na prośbę fizjoterapeuty;

¾    Na teren obiektu prosimy przynosić niezbędne przedmioty;

¾    Prosimy siadać w poczekalniach/rejestracjach z zasadami 2m odstępu od innych osób;

¾    Ze względu na konieczność dezynfekcji ilość przedmiotów w gabinetach
została zminimalizowana, w związku z tym prosimy o przyniesienie (dla pacjenta
do 1,5 roku) jednej zmywalnej i zdezynfekowanej grzechotki/zabawki;

¾    Przed rozpoczęciem pracy z pacjentem przeprowadzana jest ankieta medyczna
oraz może być przeprowadzony pomiar temperatury – rehabilitant po
przeprowadzonej ankiecie lub badaniu może odmówić wykonania usługi, a także jest zobowiązany powiadomić stosowne organy o zaistniałej sytuacji;

¾  Pacjenci na kwarantannie nie będą przyjmowani,
prosimy o poinformowanie telefonicznie lub mailowo rejestracji w celu przesunięcia
wizyty. Ponadto zaleca się, aby pacjenci po przebyciu infekcji nie
rozpoczynali/kontynuowali rehabilitacji przez minimum 10 dni od ustąpienia infekcji
– więcej informacji na ten temat: https://kif.info.pl/file/2020/10/Wytyczne-dla-fizjoterapeuty-do-powrotu-do-pracy-i-dla-pacjenta_4.11.pdf;

 

¾    Należy każdorazowo stosować się poleceń fizjoterapeuty;

Fizjoterapia dzieci wymaga specjalistycznych umiejętności, dużej wiedzy o organizmie najmłodszych pacjentów oraz, tak cennego, podejścia. Nasi specjaliści zajmują się usprawnianiem dzieci od pierwszych miesięcy życia aż do 18 roku życia. Dbamy o rozwój naszych rehabilitantów umożliwiając im udział w szkoleniach i ciągłym doskonaleniu. Nasza kadra jest doskonale przygotowana do pracy z dziećmi czego dowodem są liczne certyfikaty uczestnictwa w studiach podyplomowych i kursach. Oprócz tego wszyscy nasi fizjoterapeuci są wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Kontakt

Terapie dziecięce stosowane w NZOZ Neuro-Med

(nasi fizjoterapeuci każdorazowo indywidualnie dostosowują metody i terapie):

Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i starszych dzieci z zaburzeniami ruchowymi różnego pochodzenia- powstałymi zarówno w wyniku opóźnionego rozwoju, jak i poważnych schorzeń, np. mózgowego porażenia dziecięcego. W ćwiczeniach szczególną rolę odgrywa fizjoterapeuta, który przez cały czas ćwiczeń utrzymuje z pacjentem kontakt wzrokowy i słowny. Stosując odpowiednie techniki, własnymi rękoma normalizuje napięcie mięśni dziecka i prawidłowo rozkłada je wokół środka ciężkości. Podczas sesji zajęciowej fizjoterapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a niewyłącznie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza prawidłowych doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Usprawnienie według koncepcji Bobath może być włączone w biologiczny rytm dnia dziecka. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie czy zabawa z dzieckiem są naturalnym sposobem utrwalenie wzorców.

Terapia kinesiology taping wykorzystuje sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu uruchomienia możliwości kompensacyjnych organizmu. Dzięki elastyczności taśmy każdy pacjent może nieskrępowanie poruszać się i wykonywać swobodnie wszystkie czynności dnia codziennego. Ciężar i grubość plastra zbliżone są do parametrów skóry. Nie zawiera leków ani latexu, jest odporny na działanie wody (daje możliwość kąpieli), umożliwia przepływ powietrza. Kinesiology Taping jest dobrze akceptowany przez pacjentów, działa zgodnie z funkcjami organizmu,24 godziny na dobę. Metoda Kinesiology taping jest z powodzeniem stosowana u dzieci z mózgowym porażeniem, obniżonym napięciem mięśniowym, porażeniem splotu barkowego, przepukliną oponowo- rdzeniową, a także u dzieci i młodzieży z wadami postawy (skoliozy, wady kończyn dolnych).

Ćwiczenia skolioz metodą PNF Skoliozy - jedną z zasad wykorzystywanych w koncepcji PNF jest zastosowanie wzorców ruchowych, czyli ruchów o ściśle określonym przebiegu. Są to ruchy naturalne zachodzące w trzech płaszczyznach. Analiza parametrów skrzywienia (zachodzącego w trzech płaszczyznach ) i wybór odpowiednich wzorców ruchowych kończyn górnych, dolnych, wzorców łopatek, miednicy, głowy lub tułowia, pozwala na uzyskanie korekcji kręgosłupa w przestrzeni w trzech płaszczyznach. W skoliozach dwu-, trzy-, czterołukowych, obejmujących odcinek piersiowy, lędźwiowy, szyjny - istnieje możliwość zastosowania kombinacji wzorców i uzyskania jednoczasowej korekcji skoliozy we wszystkich odcinkach. Jednym z zadań terapeutycznych realizowanych w koncepcji PNF jest wypracowanie u dziecka optymalnej koordynacji między mięśniami.
W skoliozie dochodzi do zaburzenia we współpracy mięśni przykręgosłupowych, mięśni tułowia, głowy i kończyn, znajdujących się po stronie wklęsłej i wypukłej skrzywienia. Niektóre z grup mięśniowych ulegają skróceniu, inne zmuszane są do pracy w warunkach wydłużenia. Jedne i drugie tracą możliwość kontrolowanego skracania się i wydłużania, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu kostno-mięśniowego. Wykorzystanie niektórych technik metody PNF umożliwia rozluźnienie mięśni pozostających w ciągłym napięciu oraz "nauczenie" mięśni i centralnego układu nerwowego prawidłowej kontroli ruchu. Równocześnie wzmacniane są mięśnie, które uległy osłabieniu.

Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne - podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch:
• świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe,
• świadomość przestrzeni i działania w niej,
• dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.
Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Masaż Shantala jest jednym z najpopularniejszych w obecnych czasach masażem dzieci i niemowląt. Jest oparty na delikatnych i powolnych ruchach w stałym rytmie, uspokaja i relaksuje niemowlęta. Zalecany jest również dla starszych dzieci z deficytami emocjonalnymi. Masaż obejmuje całe ciało dziecka i skupia uwagę na różnego rodzaju ćwiczeniach, dzięki czemu dziecko aktywnie uczestniczy w rehabilitacji stymulującej je do określonych zachowań. Ponadto dziecko po masażu Shantala jest wyraźnie wyciszone.

Terapia ręki – celem terapii jest rozwinięcie zdolności manualnych pacjenta oraz poprawienie precyzji ruchów. Ćwiczenia dobierane są do wieku i zainteresowania pacjenta, tak aby mógł on wykonywać i doskonalić różne czynności manualne. Na początki terapeuta skupia się nad normalizacją napięcia w mięśniach odpowiedzialnych za motorykę małą, a dopiero w kolejnych fazach na poprawie czynności wymagających precyzji i dokładności jak np. pisanie. Terapia skierowana jest dla osób z zaburzeniami napięcia, nieprawidłową postawą, mających problemy z wykonywaniem czynności codziennych i manualnych, mających problemy grafomotoryczne, z zaburzeniami kontroli wzrokowo-ruchowej oraz dla osób zmagających się z nieprawidłową koordynacją ruchową.

Integracja sensoryczna jest jedną z nowoczesnych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie słabej koordynacji ruchowej, opóźnionego rozwoju ruchowego, problemów z utrzymaniem równowagi, kłopotów z koncentracją, nadpobudliwością ruchową (ADHD) i nadwrażliwością na różnego rodzaju bodźce sensoryczne. Metoda ta skierowana jest dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz dla wcześniaków po uszkodzeniu okołoporodowym. Podstawą do prowadzenia terapii SI jest szczegółowy wywiad oraz diagnoza SI. Zajęcia są prowadzone w specjalnie dostosowanej sali z wykwalifikowanymi terapeutami integracji sensorycznej.

Rejestracja - NZOZ Neuro-Med

Już teraz umów się na wizytę!

Rejestracja telefoniczna, lub osobista, od 8:00 do 19:00. Zapisy odbywają się na konkretne godziny.

Odwiedź Nas na:

Szanowni Pacjenci

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI NOSZENIA MASECZEK ZASŁANIAJĄCYCH NOS I USTA NA TERENIE OBIEKTU, PACJENCI BEZ MASECZEK NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI. PROSIMY O DEZYNFEKCJĘ DŁONI PO WEJŚCIU DO PRZYCHODNI.

PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI MAJĄ PACJENCI NA TERENIE ZAKŁADU.

Za niedogodności przepraszamy,

Zespół NEURO-MED