Przejdź do treści

Fizjoterapia Dzieci

tech. Małgorzata Borowska (specjalista NDT Bobath), mgr Alicja Filipiak, mgr Kaja Jurkiewicz, mgr Kamila Kotula, mgr Paulina Malec-Kołaczek (skoliozy), mgr Aleksandra Procek, mgr Maria Węgrzyn

Usługi wykonywane w ramach umowy z NFZ na fizjoterapię ambulatoryjną i rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym oraz komercyjnie.

Szanowni Opiekunowie małych Pacjentów,

w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną i zalecenia dla świadczeniodawców
dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz stanowiskiem
Krajowej Izby Fizjoterapeutów przygotowaliśmy szereg procedur umożliwiających
bezpieczne przyjmowanie pacjentów w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
Chcieliśmy Państwu przestawić informacje dotyczące zasad udzielania
fizjoterapii dzieciom w tym szczególnym czasie:

¾    Na jedno dziecko może przypadać maksymalnie 1 opiekun, opiekuna obowiązuje maseczka i dezynfekcja dłoni;

¾    Pacjent ma obowiązek przebywać na fizjoterapii w maseczce, chyba że przepisy stanowią inaczej;

¾    Pacjent (o ile stan zdrowia i wiek pozwala) ma obowiązek zdezynfekować
ręce;

¾    Prosimy stosować się dokładnie do wyznaczonych godzin fizjoterapii;

¾    Personel po każdym pacjencie dezynfekuje wszystkie przedmioty i
powierzchnie, z którymi pacjent miał styczność, w związku z tym prosimy wchodzić
do pomieszczeń zgodnie z godziną rozpoczęcia i na prośbę fizjoterapeuty;

¾    Na teren obiektu prosimy przynosić niezbędne przedmioty;

¾    Prosimy siadać w poczekalniach/rejestracjach z zasadami 2m odstępu od innych osób;

¾    Ze względu na konieczność dezynfekcji ilość przedmiotów w gabinetach
została zminimalizowana, w związku z tym prosimy o przyniesienie (dla pacjenta
do 1,5 roku) jednej zmywalnej i zdezynfekowanej grzechotki/zabawki;

¾    Przed rozpoczęciem pracy z pacjentem przeprowadzana jest ankieta medyczna
oraz może być przeprowadzony pomiar temperatury – rehabilitant po
przeprowadzonej ankiecie lub badaniu może odmówić wykonania usługi, a także jest zobowiązany powiadomić stosowne organy o zaistniałej sytuacji;

¾  Pacjenci na kwarantannie nie będą przyjmowani,
prosimy o poinformowanie telefonicznie lub mailowo rejestracji w celu przesunięcia
wizyty. Ponadto zaleca się, aby pacjenci po przebyciu infekcji nie
rozpoczynali/kontynuowali rehabilitacji przez minimum 10 dni od ustąpienia infekcji
– więcej informacji na ten temat: https://kif.info.pl/file/2020/10/Wytyczne-dla-fizjoterapeuty-do-powrotu-do-pracy-i-dla-pacjenta_4.11.pdf;

 

¾    Należy każdorazowo stosować się poleceń fizjoterapeuty;

Fizjoterapia dzieci wymaga specjalistycznych umiejętności, dużej wiedzy o organizmie najmłodszych pacjentów oraz, tak cennego, podejścia. Nasi specjaliści zajmują się usprawnianiem dzieci od pierwszych miesięcy życia aż do 18 roku życia. Dbamy o rozwój naszych rehabilitantów umożliwiając im udział w szkoleniach i ciągłym doskonaleniu. Nasza kadra jest doskonale przygotowana do pracy z dziećmi czego dowodem są liczne certyfikaty uczestnictwa w studiach podyplomowych i kursach. Oprócz tego wszyscy nasi fizjoterapeuci są wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Kontakt

Terapie dziecięce stosowane w NZOZ Neuro-Med

(nasi fizjoterapeuci każdorazowo indywidualnie dostosowują metody i terapie):

Rejestracja - NZOZ Neuro-Med

Już teraz umów się na wizytę!

Rejestracja telefoniczna, lub osobista, od 8:00 do 19:00. Zapisy odbywają się na konkretne godziny.

Odwiedź Nas na:

Szanowni Pacjenci


PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI MAJĄ PACJENCI NA TERENIE ZAKŁADU.

Godziny przyjęć mogą ulec zmianie, z powodów medycznych lekarz może przesunąć kolejność przyjęć.

Za niedogodności przepraszamy,

Zespół NEURO-MED