Przejdź do treści

Poradnia Logopedyczna

LOGOPEDIA

mgr Wioleta Drzęźla (surdologopeda), mgr Alina Kuźmińska (logopeda), mgr Sylwia Rogula (logopeda z doświadczeniem w schorzeniach neurologicznych)

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem oraz terapią wad i zaburzeń mowy. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta terapeuta dobiera odpowiednie metody i ćwiczenia mające na celu poprawę lub usunięcie wad wymowy, nauczenie mowy w przypadku jej utraty lub braku. W ramach naszej oferty można skorzystać z pomocy wysoko wykwalifikowanego personelu w zakresie neurologopedii i surdologopedii. Do zadań logopedii należy kształtowanie prawidłowej mowy poprzez rozwój pacjenta w zakresie fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonalenie mowy ukształtowanej, usuwanie ewentualnych wad mowy, zaburzeń głos czy trudności w pisaniu i czytaniu.

SURDOLOGOPEDIA

Surdologopedia jest skierowana przede wszystkim do osób, których problemy z mową są spowodowane problemami słuchowymi (głównie wynikającymi z uszkodzenia słychu), dla pacjentów słabosłyszących, niedosłyszących i niesłyszących. Cele teoretyczne surdologopedii skoncentrowane są na swoistościach komunikacji osób z uszkodzeniem słuchu i jej uwarunkowaniami biopsychospołecznymi.


Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Dokładamy wszelkich starań by udzielić Ci niezbędnej pomocy medycznej z zakresu naszego działania.

Neuroflow

METODA NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy (www.neuroflow.pl) to trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Każdy etap treningu poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line, przebiega w trzech etapach i trwa około 6 miesięcy. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, każda z nich trwa ok. 20-25 min.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to zaburzona zdolność rozumienia informacji słuchowej, pomimo zachowanej prawidłowej czułości słuchu: – zachowana zdolność słyszenia i zaburzona zdolność słuchania.

Wyższe funkcje słuchowe:

 • umiejętność lokalizacji dźwięku,
 • zdolność różnicowania dźwięków (wysokości tonu),
 • rozpoznawanie wzorca dźwiękowego,
 • analiza czasowych aspektów dźwięku (długość tonu),
 • umiejętność rozumienia mowy zniekształconej,
 • umiejętność rozumienia mowy w szumie.

Wpływ treningów słuchowych na funkcjonowanie człowieka – obszary oddziaływania:

 • koncentracja i utrzymywanie uwagi,
 • spontaniczne inicjowanie celowych aktywności,
 • poziom pobudzenia i sensorycznej modulacji,
 • równowaga i percepcja ruchu,
 • niepewność grawitacyjna,
 • rozwój mowy i języka,
 • dojrzałość społeczno-emocjonalna,
 • praksja i sekwencyjność,
 • kontrola ruchów gałek ocznych.
Rejestracja - NZOZ Neuro-Med

Już teraz umów się na wizytę!

Rejestracja telefoniczna, lub osobista, od 8:00 do 19:00. Zapisy odbywają się na konkretne godziny.

Odwiedź Nas na:

Szanowni Pacjenci

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI NOSZENIA MASECZEK ZASŁANIAJĄCYCH NOS I USTA NA TERENIE OBIEKTU, PACJENCI BEZ MASECZEK NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI. PROSIMY O DEZYNFEKCJĘ DŁONI PO WEJŚCIU DO PRZYCHODNI.

PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI MAJĄ PACJENCI NA TERENIE ZAKŁADU.

Za niedogodności przepraszamy,

Zespół NEURO-MED