Poradnia Logopedyczna

LOGOPEDIA

mgr Anna Madej (neurologopeda), mgr Wioleta Drzęźla (surdologopeda)

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem oraz terapią wad i zaburzeń mowy. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta terapeuta dobiera odpowiednie metody i ćwiczenia mające na celu poprawę lub usunięcie wad wymowy, nauczenie mowy w przypadku jej utraty lub braku. W ramach naszej oferty można skorzystać z pomocy wysoko wykwalifikowanego personelu w zakresie neurologopedii i surdologopedii. Do zadań logopedii należy kształtowanie prawidłowej mowy poprzez rozwój pacjenta w zakresie fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonalenie mowy ukształtowanej, usuwanie ewentualnych wad mowy, zaburzeń głos czy trudności w pisaniu i czytaniu.

NEUROLOGOPEDIA

Neurologopeda to specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami komunikacji, wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu nerwowego, zaburzeń głosu i chorób psychicznych. W ramach usług wykonywanych przez neurologopedę oferujemy:

 • diagnozę i terapię wad wymowy,
 • terapię komunikacji u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (zespół Aspergera, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, autyzm), niedosłuchem, alalią, afazją,
 • wczesną interwencję logopedyczną (stymulacja odruchów jamy ustnej, karmienie terapeutyczne),
 • stymulacja funkcji poznawczych (wzrok, słuch, pamięć, motoryki małej i dużej),
 • wczesna nauka czytania wg „metody krakowskiej”


SURDOLOGOPEDIA

Surdologopedia jest skierowana przede wszystkim do osób, których problemy z mową są spowodowane problemami słuchowymi (głównie wynikającymi z uszkodzenia słychu), dla pacjentów słabosłyszących, niedosłyszących i niesłyszących. Cele teoretyczne surdologopedii skoncentrowane są na swoistościach komunikacji osób z uszkodzeniem słuchu i jej uwarunkowaniami biopsychospołecznymi.

ELEKTROSTYMULACJA W LOGOPEDII

To metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić uszkodzone lub osłabione mięśnie. Polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji.

Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni. Zabieg jest komfortowy i bezbolesny.

Wskazania do zabiegów elektrostymulacji:

 • po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • dyslalia obwodowa,
 • mowa nosowa,
 • afazja motoryczna,
 • dyzartria (zaburzenia artykulacji),
 • wysiękowe zapalenie uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej),
 • problemy z połykaniem pokarmów,
 • krztuszenie podczas jedzenia i picia,
 • porażenie mięśnia twarzowego,
 • ślinienie,
 • niedomykanie buzi.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Dokładamy wszelkich starań by udzielić Ci niezbędnej pomocy medycznej z zakresu naszego działania.

Neuroflow

METODA NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy (www.neuroflow.pl) to trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Każdy etap treningu poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line, przebiega w trzech etapach i trwa około 6 miesięcy. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, każda z nich trwa ok. 20-25 min.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to zaburzona zdolność rozumienia informacji słuchowej, pomimo zachowanej prawidłowej czułości słuchu: – zachowana zdolność słyszenia i zaburzona zdolność słuchania.

Wyższe funkcje słuchowe:

 • umiejętność lokalizacji dźwięku,
 • zdolność różnicowania dźwięków (wysokości tonu),
 • rozpoznawanie wzorca dźwiękowego,
 • analiza czasowych aspektów dźwięku (długość tonu),
 • umiejętność rozumienia mowy zniekształconej,
 • umiejętność rozumienia mowy w szumie.

Wpływ treningów słuchowych na funkcjonowanie człowieka – obszary oddziaływania:

 • koncentracja i utrzymywanie uwagi,
 • spontaniczne inicjowanie celowych aktywności,
 • poziom pobudzenia i sensorycznej modulacji,
 • równowaga i percepcja ruchu,
 • niepewność grawitacyjna,
 • rozwój mowy i języka,
 • dojrzałość społeczno-emocjonalna,
 • praksja i sekwencyjność,
 • kontrola ruchów gałek ocznych.
Rejestracja - NZOZ Neuro-Med

Już teraz umów się na wizytę!

Rejestracja telefoniczna, lub osobista, od 8:00 do 19:00. Zapisy odbywają się na konkretne godziny.

Odwiedź Nas na: